Stiftende generalforsamling for Organdonation ja tak!

stiftende-generalforsamling-saa-er-vi-klar

I dag er en rigtig stor dag. For det er endelig blevet dagen, hvor min mand Lasse og jeg sammen med nogle helt fantastiske mennesker samles for, at stifte Organdonation ja tak! Det er nemlig dagen, hvor vi afholder orienteringsmøde og stiftende generalforsamling.
Vi har været i gang det sidste års tid, og vi har det seneste halve år haft travlt med, at finde frem til det helt rigtige hold af mennesker, der i dag skal indtræde i vores bestyrelse.

Vi glæder os til, at komme i gang med det vigtige arbejde for, at forbedre organdonation i Danmark og vilkårene for de danskere og deres familier, som har eller har haft kronisk sygdom, organdonation og transplantation tæt inde på livet. Sådan helt officielt! Inden længe bliver det også muligt at støtte os igennem medlemskab og donationer.

Vores hjerte banker for denne oversete patientgruppe, og vi håber at kunne være med til at gøre en forskel i disse berørte familiers liv.

Organdonation – ja tak arbejder for, at hæve donorraten i Danmark og forbedre vilkårene for de kronisk syge danskere og deres familier, som står på venteliste til et nyt organ. Målet er redde liv og give disse danskere en bedre tilværelse.

Organdonation – ja tak! er stort set den eneste organisation i Danmark, der arbejder målrettet for at sætte fokus på denne skævfordeling af midler og ressourcer og for at forbedre vilkårene for denne patientgruppe. Bl.a. ved at indsamle midler så man kan tilbyde patienterne den støtte og omsorg de har brug for.  Vi arbejder målrettet på, at forbedre vilkårene for disse familier og varetage opgaven, med at hjælpe denne alt for oversete patientgruppe. Vi vil belyse en alvorlig problematik i vores samfund og, gøre et aktivt forsøg på at hjælpe og gøre en forskel.

Herunder kan du se, hvad Organdonation – ja tak helt konkret arbejder for.

1. at hæve donorraten i Danmark, så ventetiden på en nyt organ mindskes og så færre danskere på venteliste til et nyt organ dør af organsvigt.

2. at få indført ”Formodet samtykke” i Danmark.

3. at støtte og forbedre vilkårene for de over 400 danske børn, unge og voksne, der grundet en kronisk livstruende sygdom, hvert år står på venteliste til et nyt organ.

4. at forsøde livet for disse alvorligt syge danskere og deres pårørende både før, under og efter transplantationsforløbet.

5. at oplyse danskerne om vigtigheden af organdonation ved at bringe nyheder og fakta om
organdonation og transplantation.

6.at sætte fokus på praksis og kapacitet på de danske hospitaler, som skal blive bedre til at redde flere organer hos hjernedøde patienter.

7. at iværksætte initiativer og aktiviteter med det formål at indsamle midler til foreningens formål som beskrevet ovenfor.

8. at støtte lægevidenskabelige studier og forskning samt yde tilskud til renovering og forbedring af hospitals‐ og patientfaciliteter.

I dag indfrier vi ikke alle ovenstående punkter, men vi arbejder benhårdt på at komme dertil. Vi er i fuld gang med at gå efter, at blive den landsdækkende organisation, der sætter organdonation på dagsordenen i Danmark.

Læs mere om Organdonation – ja tak lige her…

Husk, at du allerede idag kan støtte os ved, at give os din underskrift på vores underskrifts indsamling om, at få indført formodet samtykke i Danmark… Skrivunder.net

 

Svar på dette indlæg

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kommentér *