Historie

Intensiv-konference

Transplantationshistorie

Transplantationer er omtalt i sagnene allerede længe før Kristi fødsel. Først 1954 gennemføret den første vellykkede transplantation, hvor en patient modtog en nyre fra sin enæggede tvilling. Transplanterede nyre fra ubeslægtede personer afstødtes derimod på få uger. Man skulle helt frem til begyndelsen af 1960, hvor anvendelsen af immundæmpende medicin startede, før det lykkedes at forhindre afstødning af transplanterede organer fra ikke-beslægtede personer.
Den første vellykkede nyretransplantation i Danmark blev foretaget på Århus Kommunehospital i 1964. i løbet af de følgende tyve år udviklede transplantationskirurgien sig teknisk. Samtidig lærte man sig at dæmpe immunforsvaret mere balanceret og at indentificere og behandle afstødninger bedre.
Den næste vigtige epoke indenfor for transplantationskirurgien indledtes i slutningen af 1970èrne, hvor ciclosporin (Sandimmun) blev introduceret. Dette lægemiddel blev et effektivt alternativ til den etablerede kombination af prednisolon og azathioprin takket være den specifikke hæmning af immunsystemet. Anvendt i kombination med andre immundæmpende lægemidler har Sandimmun forbedret resultatet af organtransplantation, samt øget patienternes livskvalitet.
I 1990 udførtes de første hjerte- og levertransplantationer i Danmark, og i 1992 kom også transplantationer af lunger på programmet. Siden 1990`erne er der kommet mange nye immunhæmmende lægemidler til, og de, som er registrerede i Danmark, præsentere jeg et udpluk af i et andet indlæg.

Kilde, Novartis Healthcare A/S