Behandling & Medicin transplantation

Hvad sker der ved en afstødning?

Hvis et fremmed organ transplanteres, og kroppen efterfølgende reagerer uhindret, sker der en meget hurtig aktivering af immunsystemet. De celler, som fungerer som spejdere, dirigerer andre celler inde fra immunsystemet og hentil det fremmede organ. Disse celler, bl.a. såkaldte dræber-T-celler, har til opgave at angribe og ødelægge det fremmede organ. Andre celler, B-lymfocytter, producerer antistoffer, som retter sig mod transplantatet og ødelægger dets cellevæg. Ved aktivering forøges immunsystemets forskellige celler hurtigt gennem celledeling.

For at et fremmed organ skal kunne overleve og fungere i kroppen, må man således hæmme aktiveringen af immunsystemet, der ellers forårsager inflammation og celledød i transplantatet. Dette sker ved hjælp af immundæmpende medicin.

Medicin til transplantation
Hvilken medicin skal der anvendes efter transplantationen for at dæmpe immunsystemet?
Der findes flere forskellige typer immundæmpende medicin, som kan anvendes, og som skal gives dagligt, så længe det transplanterede organ fungere. Nedenfor vises nogle af de almindeligste immundæmpende lægemidler.

Sandimmun Neoral
Prograf
Prednisolon
Imurel
Cellcept , Myfortic
Rapamune

Et og samme indholdsstof kan have forskellige præparatnavne, da der findes flere producenter.
En immundæmpende behandling kan inddeles i grundbehandlingen (gives regelmæssigt efter transplantionen)
Forebyggende behandlingen (gives før/under transplantationen og evt. den første tid der efter)
Samt afstødningsbehandling (gives ved afstødning)

I grundbehandlingen indgår ofte Sandimmun Neoral eller Prograf i kombination med Presnisolon eller Cellcept/Myfortic. Rapamune gives alene eller i kombination med Sandimmun Neoral eller Prograf. Certian gives sammen med Sandimmun Neoral.
Hver medicin kan gives i lavere dosis ved at anvende en kombination at to eller tre typer medicin. Hvis der opstår en afstødningsreaktion på trods af grundbehandlingen, behandles denne med forhøjet dosis af Prednisolon eller antilymfocytpræparat eksempelvis ATG eller OKT3 (indeholder antistoffer og anvendes til forebyggelse eller behandling af frastødning.) de sidstnævnte præparater kan også gives 1-2 uger efter transplantationen for at forbygge afstødning. Det almindeligste er dog, at man anvender Simulect (indholdsstoffet basilliximab) eller Zenapax (indeholdsstoffet daclizumab) for at forbygge aftsødning under transplantationen og den første tid derefter.

Hvordan fungere den immundæmpende medicinering?
Sandimmun Neoral, når spejderne i immunsystemet (T-lymfocytter) opdager et indtrængende fremmedlegeme, f.eks. et transplanteret organ, udsender de signaler, så andre celler i immunsystemet aktiveres. Sandimmun Neoral hindre at disse signaler sendes ud. Derved bliver de andre celler ikke lokket til det sted, hvor der fremmede organ befinder sig. Den dæmpede effekt på immunsystemet er midlertidigt og forsvinder, hvis præparatet ikke findes i tilstrækkelige mængder i kroppen. Andre typer af hvideblodlegemer, som er vigtige for forsvaret mod bakterier, påvirkes ikke. Sandimmun Neoral virker derfor mere specifikt end Prednisolon og azathioprin.

Prograf, Virkningsmekanismen ligner den, der er beskrevet ovenfor Sandimmum Neoral.

Prednisolon, Prednisolon har en dæmpende effekt på mange forskellige celler inden for immunforsvaret. Også Prednisolon hindre spejderne (T-lymfocytter) i at aktivere andre celler i immunsystemet. Specielt i høje doser hæmmes celler, som nedbryder bakterier. Den inflammatoriske reaktion dæmpes også. Prednisolon påvirker således flere af immunsystemets funktioner.

Imurel, Azathioprin, Dette middel virker ved at hæmme nydannelsen af hvide blodlegemer (og andre celler i kroppen, der deler sig hurtigt). Immunsystemets soldater bliver dermed færre i antal.

Cellept, Myfortic, Også disse midler virker ved at hæmmer celledelingen af de hvide blodlegemer. Disse lægemidler er mere specifikt virkende end Imurel og Azathioprin og påvirker især lymfocytter og blot i mindre omfang andre af kroppens celler med hurtig celledeling. Myfortic indeholder natriummycophenolat overtrukket med et mavesyreresistent lag, hvilket indebære, at lægemidlet først frigives og absorberes i tyndtarmen. Mycophenolat mofetil og natriummycophenolat forvandles i kroppen til samme aktive indholdsstof, mycophenolsyre.

Rapamune, Certican, Når spejderne i immunsystemet (T-lymfocytter)opdager et transplanteret organ, udsender de signaler, så andre celler i immunsystemet aktiveres. Rapamune og Certican hæmmer den aktiverende effekt af disse signaler. Disse lægemidler hæmmer også den fortykkelse/fortrængning af små blodkar, som blandt andet opstår i det transplanterede organ.

Simulect, Dette middel virker ved at hindre dræber-T- celler i yderligere at dele sig og supplere således Sandimmun Neoral og Prograf, der hindre aktiveringen af disse celler. Dette middel gives på sygehuset umiddelbart inden transplantationen .

Zenapax, Virkningsmekanismen for dette middel er den samme som for Simulet. Det gives før transplantationen samt fire gange derefter.

Kilde, Novartis.

Esthers medicin ved transplantationen

Hjertemagnyl

Indeholder
Hjertemagnyl® er et blodpladehæmmende middel.

Virksomme stoffer
Acetylsalicylsyre

Anvendelse
Hjertemagnyl® anvendes ved
Akut eller kronisk sygdom i hjertets kranspulsåre, hvor der er risiko for dannelse af blodpropper.
Forebyggende mod ny blodpropdannelse efter behandling med midler til opløsning af blodpropper.

Dosering
Findes som tabletter.

Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Halsbrand, Mavesmerter, Sure opstød
Tendens til blødninger

Almindelige (1-10%)
Blødning i mave-tarmkanalen, Diarré, Kvalme, Opkastning
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Hovedpine, Søvnløshed
Nældefeber
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet

 

Diural

Indeholder
Diural® er et vanddrivende middel. Slyngediuretikum.

Anvendelse
ved ødemer (ophobning af vand i kroppen), som optræder ved fx svigtende hjertefunktion
mod forhøjet blodtryk
ved nyresvigt i store doser.

Dosering
Findes som tabletter og orale dråber.
Tabletter, voksne
Sædvanligvis 20-160 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser.
Eventuelt større doser ved dårligt fungerende nyrer.

Dråber, børn
Sædvanligvis 0,1-0,3 ml (1-3 mg) pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser
Højst 40 mg i døgnet.
Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
For meget fedt i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet, Forstyrrelse i saltbalancen, Væskemangel
Forhøjet kreatinin i blodet

Almindelige (1-10%)
Anfald af urinsyregigt, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet, For meget fedt i blodet
Besvimelsesanfald

Zelitrex

Zelitrex® er et middel mod herpesinfektioner.
Anvendelse
Behandling af infektioner med herpesvirus, især helvedesild
Forebyggelse og behandling af:
Forebyggelse mod infektion med cytomegalovirus efter organtransplantation
Dosering
Findes som tabletter.

Forebyggelse mod infektion med cytomegalovirus efter organtransplantation

Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine

Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme, Opkastning
Svimmelhed

 

Nexium

Indeholder
Nexium er et middel mod mavesår. Syrepumpehæmmer.
Anvendelse
Nexium® anvendes til behandling af mavesår og spiserørskatar.
Til behandling af mavesår anvendes Nexium® sammen med antibiotika, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.
Forebyggende mod mavesår til patienter, der er i behandling med gigtmidler (NSAID) pga. risiko for mavesår ved denne behandling.
Til behandling af den sjældne sygdom, Zollinger-Ellisons syndrom, hvor der forekommer en overdreven stor produktion af mavesyre.

Dosering
Findes som enterotabletter, enterogranulat og pulver til injektions- og infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre.

Mulige bivirkninger

Almindelige (1-10%)
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning
Hovedpine

 

Oxynorm

Indeholder
Oxynorm® er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Oxycodon

Anvendelse
ved stærke akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Dosering
Findes som kapsler, smeltetabletter, oral opløsning samt injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

Kapsler, smeltetabletter og oral opløsning

Injektions- og infusionsvæske
Voksne. Sædvanligvis 5-7,5 mg under huden eller 1-10 mg i en blodåre efter behov hver 4. time.
Ældre. Dosis bør nedsættes.
Bemærk:
Smeltetabletten skal placeres i munden, hvor den hurtigt opløses, før den synkes.
Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Hovedpine, Sløvhed, Svimmelhed
Hudkløe

Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Utilpashed
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed
Afslapning af karrenes muskler, Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Nervøsitet, Opstemthed, Ændring i hudens følesans
Hududslæt, Øget svedtendens
Manglende vandladning
Små pupiller

Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Zofran

Indeholder
Zofran er et middel mod kvalme. Serotoninantagonist.

Anvendelse mod kvalme og opkastninger i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling samt efter operation.

Dosering
Findes som frysetørrede tabletter, oral opløsning, suppositorier (stikpiller til indføring i endetarmen) og injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.

Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine

Almindelige (1-10%)
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet(ved indsprøjtning), Reaktioner og ubehag på påføringsstedet(ved brug af suppositorier), Rødme og varmefølelse
Forstoppelse

 

Vancomycin

Indeholder
Vancomycin “Sandoz” er et antibiotikum.
Anvendelse
Vancomycin “Sandoz” anvendes til behandling af:
Alvorlige infektioner med bakterier, som kan påvirkes af vancomycin, fx alvorlige tilfælde af blodforgiftning.
Midlet anvendes især, når andre bakteriedræbende midler ikke virker.
Dosering
Findes som pulver til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indgives i en blodåre.

Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Årebetændelse ved indstiksstedet
Kvalme
Lavt blodtryk, Åndenød
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber
Forhøjet kreatinin i blodet

 

Natriun-hydrogencarbonat

Indeholder
Accusol 35 Kalium er en hæmodialysevæske.

Virksomme stoffer
Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat

Anvendelse
Accusol 35 Kalium anvendes i forbindelse med hæmodialyse.
Hæmodialyse anvendes, hvor nyrernes funktion er stærkt nedsat eller helt ophørt, og der derfor ophobes affaldsstoffer og vand i kroppen.
Anvendes desuden ved visse forgiftninger.
Dosering
Findes som hæmodiafiltreringsvæske, der anvendes i en “kunstig nyre”.

Mulige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1%)
Lavt blodsukker

Virkning
Virker ved at rense blodet for affaldsstoffer. Ved behandlingen bringes blodet via et kredsløb i en “kunstig nyre” i kontakt med dialysevæsken. Herved trækkes affaldsstoffer og giftstoffer fra blodet ud i dialysevæsken.

Magnesiumchorid

Indeholder
Accusol 35 Kalium er en hæmodialysevæske.

Virksomme stoffer
Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat

Anvendelse
Accusol 35 Kalium anvendes i forbindelse med hæmodialyse.
Hæmodialyse anvendes, hvor nyrernes funktion er stærkt nedsat eller helt ophørt, og der derfor ophobes affaldsstoffer og vand i kroppen.
Anvendes desuden ved visse forgiftninger.
Dosering
Findes som hæmodiafiltreringsvæske, der anvendes i en “kunstig nyre”.

Mulige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1%)
Lavt blodsukker

Virkning
Virker ved at rense blodet for affaldsstoffer. Ved behandlingen bringes blodet via et kredsløb i en “kunstig nyre” i kontakt med dialysevæsken. Herved trækkes affaldsstoffer og giftstoffer fra blodet ud i dialysevæsken.

sulfametoxazol

Indeholder
Sulfamethoxazol med trimethoprim “SAD” er et antibiotikum. Sulfonamid og trimethoprim i kombination.
Anvendelse
Sulfamethoxazol med trimethoprim “SAD” anvendes til:
Behandling af infektioner med mikroorganismer, som kan påvirkes af sulfamethoxazol og trimethoprim, fx:
lungebetændelse, fremkaldt af protozoen Pneumocystis jiroveci
specielle tilfælde af urinvejsinfektioner
akut forværring af kronisk bronkitis.
At forebygge mod lungebetændelse med Pneumocystis jiroveci hos AIDS-patienter.

Dosering
Findes som tabletter.
Nedsat dosis ved dårligt fungerende lever.
Tabletterne skal tages i forbindelse med et måltid.

Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Feber
Betændelse på tungen, Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Pletter på røntgenbillede af lungerne, Åndenød
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer

Kilde, Netdoctor.